CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Khi khách hàng chọn sử dụng sàn giao dịch TMĐT để mua sắm các sản phẩm hàng hóa, khách hàng sẽ phải cung cấp thông tin cho Shop King Perfume. Song chúng tôi cũng hiểu rằng không phải khách hàng nào cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin tưởng và cung cấp thông tin của mình cho chúng tôi khi mua sắm tại Shop King Perfume

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân bao gồm: